”CREDEM în MOLDOVA” – noul Program Politic adoptat la Congresul V al Partidului Popular din Republica Moldova

”CREDEM în MOLDOVA” – noul Program Politic  adoptat la Congresul V al Partidului Popular din Republica Moldova

Partidul Popular din Moldova  a desfăşurat sîmbătă, 24 martie, Congresul  V  al formaţiunii  care a întrunit delegaţi, reprezentanți ai organizațiilor teritoriale de partid  din toate raioanleor Republicii Moldova. Congresul partidului a avut loc într-un context politic care cere o mobilizare seroasa a echipei Mărului, reformularea sarcinilor  din agenda politică, dar si reinventarierea capacităților în plin an electoral.

 Alexandru Oleinic, pesedintele formațiunii, a prezentat raportul de baza privind activitatea partidului în perioada de după Congrasul IV și realizarea Programului politic al partidului, concluzionînd din start, că pe parcursul anilor, prin eforturile organizațiilor primare si teritoriale, ale membrilor formațiunii, s-a identificat un potențial uman valoros - oameni care au demontsrat că sînt in stare să se identifice cu cetatenii nostri, cu grijile si nevoile lor, reusind să gasească soluții concrete pentru fiecare cetatean, localitate, domeniu.

“Angajamenele PPRM, reflectate în programul politic al partidului - de alegere a Presedintelui țării prin vot direct; alegerea parlamentului în baza sistemului mixt; reducerea numărului de ministere; de a accepta valoarea minimului de exzistență în calitate de plafon al majorărilor de pensii si indemnizații; - au fost cu succes preluate si implimentate de către guvernări. Toate acestea ne demonstrează că PPRM este o echipa experimentată, responsabilă, pătrunsă de patriotism si capabilă să facă față problemelor țării si  alecetatenilor .”– a declarat Alexandru Oleinic.

  Cel mai important eveniment din agenda Congresului V a constituit adoptarea unui noi Program politic al partidului. Documentul a fost intitulat “ Credem în Moldova”. Prin acesta,  PPRM a lansat  către cetățenii tarii  un mesaj clar de mobilizare si încredere  în viitorul Republicii Moldova.

    Necesitatea aprobării unui nou program politic a fost dictată de starea de lucruri  la care s-a ajuns în Republica Moldova  fie  politică, fie economică sau socială. Stare de lucruri marcată de probleme de imagine a Republicii Moldova la capitolul democrație, divizarea clasei politice pe criterii geopolitice, de o  economie fără creștere și investiții, de cetățeni aflați în afara politicilor sociale, tineri fără viitor în țara lor, - a menționat liderul formațiunii în alocuțiunea prezentată în fața delegaților.

În această ordine de idei, noul Program Politic  ”CREDEM în MOLDOVA” reprezintă  viziunea echipei PPRM, cum să schimbăm viața  noastră spre bine, cum să refacem Republica Moldova în plan moral şi spiritual, cum să repunem în valoare  tradiţiile culturale şi educaţionale, ale neamului nostru.

Program Politic al PPRM ”CREDEM în MOLDOVA” conține un set de măsuri și viziuni, a căror realizare oferă  garanții pentru statalitate şi unitate, pentru securitatea energetică, economică şi financiară a statului Republica Moldova și constituie un răspuns cetățenilor cum trebuie de guvernat pentru a le oferi tot de ce ei au nevoie.

    In viziunea PPRM, EDUCATIA va constitui pilonul de bază în inițierea schimbării lucrurilor spre bine în economie și în dezvoltarea țării. Deoarece A CREDE în MOLDOVA înseamnă a crede în viitorul copiilor noștri. Numai prin bună educație putem crește generații de buni specialiști, oameni de o cultură și moralitate înaltă și cetățeni devotați Republicii Moldova.

    Un alt proiect inclus în Program este  pachetului minim de ZECE servicii publice în fiecare localitate, realizarea căruia va garanta standarde europene de viață fiecărui cetățean din localitățile rurale - o locuință cu tot confortul (apă, canalizare, căldură, energie electrică), drumuri sigure, o școală si grădiniță în fiecare localitate, servicii medicale, centru cultural si sală de sport.

     Pentru dezvoltarea economiei și a activităților aducătoare de bunăstare pentru toți, PPRM propune crearea  unui Fond Național de Dezvoltare și Investiții, din mijloacele donatorilor oferite sub forma de granturi Republicii Moldova , în scopul de a dezvolta sau a construi de la zero afaceri în domeniile prioritare ale statului. Ideea  creării unui astfel de Fond este preluată din experiența statelor dezvoltate,  precum Norvegia, Franța, Italia sau Polonia. Investițiile Fondului se vor orienta  spre dezvoltarea industriei prelucrătoare, la repararea spitalelor, școlilor și grădinițelor, drumurilor și la susținerea producătorilor agricoli în dezvoltarea produselor autohtone.

Pentru reînnoirea agriculturii moldoveneaști, PPRM propune Programul Național ”Produsul Autohton pe masa fiecăruia”, care va încuraja dezvoltarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale autohtone.

  Programul politic al PPRM  „CREDEM in MOLDOVA”, întrunste  propunerile echipei Marului  pentru un model nou de dezvoltare si guvernare a Tarii, pentru a agunge o tara dezvoltata, prospera si europeană.

     „ Îmi exprim convingerea, că  Congresul V  al PPRM, este  congresul care va continua să ne unească, care ne va mobiliza în realizarea obiectivelor expuse în Programul politic ”CREDEM ÎN MOLDOVA”  și ne va aduce în campania electorală  parlamentară și locală  bine pregătiți, puternicii, o echipa care poate fi  o adevărată  alternativă  guvernării.

  PPRM este o echipa  competentă, responsabilă şi experimentată, care va transforma Republica Moldova într-un stat modern, dezvoltat şi atractiv.

A venit timpul să CREDEM ÎN MOLDOVA!” – a concluzionat in incheere Alexandru Oleinic.

 

Congresul V al PPRM si-a reales organele de conducere și președintele formatiunii politice. Prin vot unanim, în funcția de Presedinte al Partidului Popular a fost reales Alexandru Oleinic. În funcția de Prim-vicepresedinte a fost realesres Valeriu Cosarciuc.

 

                  

 

Comentarii
 
Nume
 
 
Mesaj
 
 
Introduceți codul
CAPTCHA Image
refresh