Interpelare a deputatului Alexandru Oleinic adresată premierului Ion Chicu: sumă enormă aruncată în vânt pentru un proiect care ar asigura cu apă sute de mii de persoane

Interpelare a deputatului Alexandru Oleinic adresată premierului Ion Chicu: sumă enormă aruncată în vânt pentru un proiect care ar asigura cu apă sute de mii de persoane

 Aprovizionarea cu apă și canalizare face parte din spectrul de servicii, care, într-un final, are un impact crucial asupra tuturor domeniilor vieții social-economice a cetățenilor, dezvoltării unităților teritorial-administrative, etc. Anume din acest considerent a fost lansat proiectul pentru modernizarea și extinderea rețelei de apeduct Soroca-Bălți, care prevedea aprovizionarea cu apă din râul Nistru a peste 400 de mii de locuitori din 7 unități administrativ-teritoriale – raioanele Florești, Drochia, Râșcani, Sângerei, Telenești, Soroca și municipiul Bălți, scrie deputatul independent Alexandru Oleinic pr blogul său OLEINIC.MD.

„Apeductul Soroca – Bălti este cea mai mare conductă de apă  din Republica Moldova, dată în exploatare în 1984, pentru care au fost cheltuite din diferite surse în jur de 100 mln dolari SUA. Conform parametrilor tehnici, apeductul, care are o țeavă cu diametrul 1200 cm și o capacitate de 75 000 m3 apă,  o stație de tratare a apei avea o capacitate totală de 180 000 m3/zi, are o lungime de 78,89 km. Cele patru stații de pompare ridică apa la o înălțime de 262 metri, iar după cumpăna de ape gravitațional aceasta ajunge în mun. Bălți.

Descriu așa de detailat parametrii tehnici ai apeductului ca să fie înțeles în ce proiect fenomenal și mult necesar pentru Moldova au fost investite așa sume enorme de bani. Nu vreau să mă opresc la toate etapele prin care a trecut această întreprindere atât de atrăgătoare pentru diverse scheme de ”dezvoltare” și numeroși investitori, care doreau numai ”bine” acestui proiect. Doar un exemplu – dacă în 1999 datoriile creditoare erau de circa 89 mln lei, iar cele debitoare constituiau 86 mln lei, atunci la ziua de astăzi datoriile creditoare constituie 250 mln. lei, iar cele debitoare ZERO lei.

În opinia mea, întreprinderea intenționat a fost falimentată și pregătită în anii precedenți pentru unele acțiuni ”investiționale”, care, într-un final, au fost zădărnicite din unele motive de schimbări politice din țară. Este unul din multiplele exemple, poate cel mai grav, de gestionare frauduloasă a patrimoniului statului în Republica Moldova.

Nu vreau acum să mă opresc la pierderile și cheltuielile suplimentare, care le suportă cei peste 400 mii de  cetățeni din circa 600 localități, împreuna cu municipiile Bălti și Soroca, în urma  dezastrului organizat de factorii de decizie, care aveau menirea să controleze, gestioneze și implementeze numeroase hotărâri și memorandumuri ale guvernelor și parlamentelor în acești  10 ani, pentru a organiza aprovizionarea cu apă potabilă a populației prin activitatea eficientă a  ÎIS ”Acva Nord”. Dar, analizând situați la zi, este clar că avem un DEZASTRU nemaipomenit în cazul dat, bun pentru o analiză amplă de către organele competente și abilitate cu drepturi de anchetă și urmărire penală.

Analizând situația, m-am implicat plenar în procesul de identificare a soluțiilor privind depășirea situației de criză în cazul finalizării proiectului, inclusiv prin tentativa stabilirii unui parteneriat cu unele instituții ale statului din domeniu. În acest scop, la finele anului trecut am înaintat o interpelare  în adresa Agenției ”Apele Moldovei” prin care am solicitat să fiu informat despre situația și măsurile întreprinse în vederea soluționării problemelor existente, termenii finalizării proiectului și punerii lui în funcțiune la parametrii stabiliți.

Într-un răspuns, semnat de directorul Andrei Antonevici,  am fost informat că ”la data de 05 februarie 2016, ÎIS ”Acva Nord” intră în procedura de insolvabilitate, Agenția ”Apele Moldovei” și conducerea ÎIS ”Acva Nord” au fost limitate de la gestiunea întreprinderii, iar Fondul Ecologic Național a stopat finanțarea proiectului… Astfel, contractul a rămas neexecutat în partea îndeplinirii lucrărilor de construcție, montare și încercări de laborator cu predarea lor în exploatare organelor abilitate….”!!!

Nimic despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru depășirea situației de criză la ÎIS ”Acva Nord”, viziunile instituțiilor statului privind finalizarea proiectului, etc. Oare chiar am aruncat în vânt câteva sute de milioane??? Prea multe semne de întrebare într-un proiect atât de necesar țării…

În context, am adresat o interpelare prim-ministrului Ion Chicu solicitând poziția/viziunea Guvernului pe marginea acestei probleme.

  1. Care vor fi acțiunile instituțiilor responsabile pentru finalizarea proiectului?
  2. Care va fi sursa de finanțare pentru finalizarea proiectului, cine va implementa proiectul și în ce termeni?
  3. Care este lungimea rețelei construite și date în exploatare, de cine este gestionată/întreținută aceasta? Care sunt costurile pentru întreținerea și paza rețelelor nefuncționale?
  4. Care va fi efectul economic pentru consumatori – care va fi prețul pentru un cub de apă și care este acesta pentru moment?
  5. Măsurile întreprinse pe parcursul ultimelor 2 ani de instituțiile statului pentru a debloca situația cu proiectul în cauză?

 

În baza informaților primite voi veni cu noi detalii și propuneri privind finalizarea proiectului și punerea în funcțiune la capacitatea maximă a apeductului Soroca-Bălți pentru a oferi populației servicii de calitate în aprovizionarea cu apă potabilă pură la prețuri accesibile”

Comentarii
 
Nume
 
 
Mesaj
 
 
Introduceți codul
CAPTCHA Image
refresh